UniJobs uitzendbureau

UniJobs Uitzendbureau
Singel 417 Amsterdam
020 - 612 92 00

 
Reageer Direct
vacature Financiële vacature, UniJobs uitzendbureau, Amsterdam jobs

Senior Financieel Medewerker M/V

Voor onze opdrachtgever, een non-profit organisatie in hartje Amsterdam, zijn wij op zoek naar een senior financieel medewerker (m/v) voor 32 uur per week.

Doel van de functie:

Zorgdragen voor het op een juiste, tijdige en volledige wijze verwerken en vastleggen van de algehele financiële bedrijfsvoering, salaris- en pensioen administraties en (financieel) beleid volgens wettelijke en organisatorische richtlijnen.

Beschrijving van de Hoofdtaken/ Resultaatgebieden:

1. Implementeren, uitvoeren en controleren van de financiële beleidsvoering van het instituut

• Draagt zorg voor het opstellen en uitwerken van het financieel beleid, evalueert en maakt concrete voorstellen voor (verbetering van) werkprocessen, procedures en systemen in overleg met direct betrokkenen.

• Geeft financiële informatie en adviezen aan directeur en het MT en bereidt met hen het financiële beleid voor.

• Ziet erop toe dat de wet- en (financiële) regelgeving wordt nageleefd en waakt over de financiële integriteit binnen het instituut.

• Stelt de algemene plannings- en control principes, -richtlijnen en -procedures van het instituut op en ziet na goedkeuring door de directeur toe op de naleving ervan en stuurt daartoe betrokken medewerkers aan.

• Volgt de relevante externe en vakmatige ontwikkelingen en vertaalt deze naar mogelijke consequenties voor het instituut.

• Verricht gevraagd en ongevraagd financiële en bedrijfsmatige analyses en levert gevraagd en ongevraagd advies aan de Directeur en het MT over de (financiële) beslissingen en resultaten van het instituut.

• Functioneert binnen de organisatie als vraagbaak en adviseur voor alle fiscale, financieel-economische vraagstukken.

2. Verzorgen van de financiële verslaglegging

• Verzamelt en coördineert de informatieverzameling, adviseert het managementteam en stelt het financieel (meer)jarenbeleidsplan, de begroting, bedrijfsrapportages en het jaarverslag op.

• Verzamelt informatie en stelt diverse aangiften op voor de belasting en verzorgt de jaarrekening, het jaarverslag etcetera en onderhoudt daartoe contacten met accountants.

• Verzorgt waar nodig financiële periodieke rapportages, zoals begroting, ramingen en maandrapportages ter verantwoording.

• Verzorgt de fiscale aangifte van de freelance administratie en bewaakt de compleetheid van dossiers.

• Ziet toe en controleert op een gedegen archivering van alle brondocumenten van de financiële administratie.

3. Verwerken, controleren en bewaken van de financiële processen

• Verwerkt alle geautoriseerde mutaties van salarissen, inhoudingen, premies, belastingen, declaraties en onkostenvergoedingen in het salarisverwerkingssysteem.

• Onderhoudt contact met accountants en salarisverwerker ten aanzien van de verslaglegging. Stemt hiertoe af met de HR adviseur.

• Controleert outputlijsten van het salaris verwerkingssysteem, verwerkt de gejournaliseerde gegevens ten behoeve van de financiële administratie en brengt zo nodig correcties aan.

• Verwerkt de mutaties ten behoeve van pensioenadministratie, controleert premies en uitkeringen i.v.m. pensioen.

• Onderhoudt contact met de betrokken uitvoeringsinstanties en levert zo nodig gegevens aan.

• Verstrekt algemene en individuele toelichting op salarisafrekeningen en over pensioen voor zover het de grondslagen voor de berekening van de bedragen betreft.

• Bewaakt de financiële (liquiditeits)positie van de organisatie.

• Belegt middelen op korte / lange termijn conform het nog op te stellen Treasury statuut.

• Bewaakt toegekende budgetten en signaleert vroegtijdig afwijkingen.

4. Het verrichten van overige werkzaamheden

• Verricht binnen de afdeling overige werkzaamheden van vergelijkbare aard en niveau.

• Ondersteunt de directeur bij de toelichting op de financiën tijdens de RvT vergaderingen.

Functie Eisen:

Kennis & Ervaring

         HBO+ werk en denkniveau, bijvoorkeur SPD.

         3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.

         Gedegen kennis van en ervaring met financiële- en salarisapplicaties en automatiseringspakketten

         waaronder Profit (AFAS Software), Excel en Exact.

         Kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van een

         organisatie.

Competentie Profiel

·         Kwaliteit gedreven

         Accuratesse

         Plannen & organiseren

         Resultaatgerichtheid

·         Extern georiënteerd

         Omgevingsbewustzijn

         Organisatie sensitiviteit

·         Verbonden & Samenwerkend

         Sensitiviteit

         Overtuigingskracht

·         Onafhankelijk

         Stressbestendigheid

         Kostenbewustzijn

         Analytisch vermogen 

 

Salaris in schaal 10. Minimaal € 2.842,- maximaal € 4.122,- bij fulltime dienstverband. 

Interesse? Sluit uw cv aan bij de vacature? Wij ontvangen dan graag uw sollicitatie (met motivatie) via onderstaande button of mail naar info@unijobs.nl. Vragen? Bel 020-6129200. 

 

Uren: 32
Periode: Per direct voor onbepaalde tijd
Dagen: Maandag t/m Vrijdag

Opleidingniveau: HBO
Type: Parttime
Categorie: Administratief

< Terug naar overzicht
 
©2013 UniJobs b.v.  |  Vacatures  | Sitemap | Algemene voorwaarden
1